Drept administrativ si fiscal

Aceste doua domenii implica raporturile care se nasc inevitabil atat intre persoanele juridice, cat si cele fizice, cu institutiile statului. Importanta domeniilor, dar si implicarea noastra constanta in spete complexe de-a lungul timpului ne-au determinat sa ne specializam.

Desi suntem convinsi ca fiecare doreste o relatie corecta reciproca cu organele statului - atat cele administrative de conducere, cat si cele fiscale, de control - intervin probleme inerente in care interesele clientilor sunt afectate.

In aceste cazuri printre serviciile pe care le oferim sunt si:
  • Asistenta si consultanta acordata societatilor comerciale, persoanelor fizice romane sau straine, reprezentantelor societatilor comerciale straine in Romania, societatilor comerciale straine, asociatiilor non profit, in materie de taxe si impozite
  • Asistenta sau reprezentare pentru persoane juridice romane sau straine in procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control
  • Consultanta, asistenta sau reprezentare in legatura cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autoritati ale administratiei centrale sau locale, sau de institutii cu atributii administrative (contestatii, litigii in contencios administrativ la instante de orice grad, medieri)
  • Asistenta in obtinerea de avize, autorizatii in domenii avand legatura cu activitatea societatilor comerciale
  • Recuperarea taxelor platite ilegal (taxa de prima inmatriculare "taxa de poluare") sau contestarea acestora in vederea obtinerii scutirii de la obligatia platii.